خدمات فن آوری اطلاعات

شرکت مهندسی پویش افزار هوشمند با استفاده از کارشناسان متخصص و مجرب در زمینه امنیت و شبکه سالها توانسته است در زمینه ارائه سرویسهای شبکه موفق باشد.

Business Corporate Protection Safety Security Conceptاطلاعات بیشتر

SOS

جهت برقراری امنیت شبکه سازمانها

Employee-Monitoring-748x421اطلاعات بیشتر

RMS

نگهداری و راهبری تجهیزات و نرم افزارها

Pouyesh-PaloAlto#4اطلاعات بیشتر

SIO

با ارائه راه حلهای جامع نرم افزاری

security-cameraاطلاعات بیشتر

STS

تحلیل ترافیک و بهینه سازی تجهیزات