%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-rms

Leave a commentفعالیتهای پویش

خدمات شبکه و امنیت شبکه

سرویس های امنیتی مدیریت شده

تامین تجهیزات آموزشی

نگهداری و پشتیبانی از تجهیزات امنیتی

ارزیابی امنیتی برنامه های کاربردی

تماس با پویش

خیایان گیشا(کوی نصر)، خیابان چهاردهم، پلاک 6، طبقه دوم

+98 21 8825 7201
pr@pouyesh.net

 

Copyright 2019 Pouyesh Afzar ©  All Rights Reserved

Approval-Logo-Transparent
1