• توسعه همه جانبه شرکت به سبب گروههای تامین تجهیزات، بازرگانی خارجی، فن آوری اطلاعات و آموزش در شرکت با مدیریتهای مستقل
  • استفاده از کارشناسان آموزش دیده جهت نصب و راه اندازی و ارائه سرویسهای شبکه و امنیت در گروه فن آوری
  • استفاده از بهترین و مطمئن ترین پارتنرهای خارجی تجهیزات شبکه و امنیت
  • ارتباط فنی و مهندسی با پارتنرهای خارجی و انتقال دانش و فن آوری از خارج از کشور
  • استفاده از بهترین کارشناسان آموزش دیده در زمینه فروش تحهیزات با دانش بالای مرتبط
  • گزینش دوره های کاربردی و تخصصی مورد نیاز سازمانها و موسسات دولتی و غیردولتی در زمینه امنیت و شبکه
  • استفاده از اساتید با مدارک معتبر بین المللی در ارائه آموزشهای خاص
  • امکان ارائه مدرک برای دوره های برگزاری شده
  • ارائه سرویسها و پشتیبانی های مختلف برای تجهیزات فروخته شده
  • نمایندگی های متعدد در سراسر کشور

Leave a comment



فعالیتهای پویش

خدمات شبکه و امنیت شبکه

سرویس های امنیتی مدیریت شده

تامین تجهیزات امنیتی

نگهداری و پشتیبانی از تجهیزات امنیتی

ارائه نرم افزارهای امنیتی

تماس با پویش

خیایان گیشا(کوی نصر)، خیابان چهاردهم، پلاک 6، طبقه دوم

88257201
pr@pouyesh.net

 

Copyright 2019 Pouyesh Afzar ©  All Rights Reserved

20190302232159557
anformatic