تعداد دستگاههای متصل به اینترنت در حال انفجار است. موسسه آی دی سی پیش بینی می کند تا سال 2025 تعداد 41.6 میلیارد دستگاه به اینترنت وصل خواهند شد

با گسترش اطلاعات بیشتر، فرصت های بیشتری نیز برای حمله وجود دارد. به نظر می رسد تجهیزات امنیتی برای مدیریت پیچیده تر خواهند شد. در این بین یکی از پارامترهایی که می تواند برخی از تجهیزات را متمایز کند معماری مبتنی بر پیشگیری وضعیت امنیتی سازمانها با یک راه حل یکپارچه ساده است. همانگونه که شرکت فورتی نت با ارائه اولین تجهیزات یکپارچه حفاظت در مقابل تهدیدات توانست مفاهیم و مدیریت برقراری امنیت را ساده کند، باید انتظار داشت دوباره این انقلاب در صنعت امنیت شبکه اتفاق بیوفتد.

اما این بار فقط یک شرکت نیست که پیشرو در ارائه راه حلهای ساده باشد و شرکتهای سرسخت دیگری مانند پالوآلتو، سونیک وال، سیسکو و سایرین نمی خواهند در پیش قدم بودن در این عرصه فورتی نت را تنها رقیب میدان باقی بگذارند. مطمئنا تجهیزاتی پیشرو خواهند بود که بتوانند.

  •      شبکه شما را با نوآوریهای کاملاً یکپارچه تضمین نماید
  •      اقدامات فوری و موثر را به صورت مکانیزه  و با تجزیه و تحلیل درست هدایت کند      امنیت پایدار و دید کاملی را در همه جا فراهم نماید

در این بین می توان لیدرهایی را از هم اکنون مشاهده نمود، پالوآلتو یکی از مهمترین بازیگرهای این حوزه در برقراری امنیت شبکه های بزرگ می باشد و همواره به سادگی برقراری امنیت شبکه ها با تجهیزات خود اصرار داشته است. آنچه مسلم است و از گزارشهای مختلف مشخص است در حوزه امنیت از سایر برندها نیز پیشی گرفته و پیش بینی می شود در بخش شبکه های سازمانی بزرگ یکی از پرچم داران گردد.