گارتنر : پالوآلتو پیشرو برای هشتمین بار

گارتنر در گزارش مربوط به فایروال شبکه در سال 2019، برای هشتمین بار پالوآلتو را به عنوان یک پیشرو در این صنعت معرفی نمود. هم اکنون در این گزارش پالوآلتو درجایگاه بالاترین مکان برای توانایی اجرایی و کامل بودن در دید را دارا می باشد. پالوآلتو با فایروال های نسل-بعد خود توانسته است بازار امنیت شبکه را تعیین کند.   در هفته ماه گذشتهپالوآلتو توانسته است به طور محسوسی قدرت فایروالهای نسل – بعد خود را افزایش دهد و در این جایگاه به عنوان پیشرو قرار گیرد. هم اکنون، سریعترین فایروالهای نسل -بعد پالوآلتو بیشتر از 60 ویژگی و یک ویژگی انقلابی جدید “دی ان اس” دارند

فایروالهای نسل – بعد پالوآلتو سازمانها را قادر می سازند که کارآیی و اثربخشی امنیتی را به طور مداوم بهتر نمایند. امنیتی که در شبکه، سرویسها ابری و درنقطه نهایی در کابران که شامل سرورها و تجهیزات مورد نیاز است. امنیت شبکه همواره یکی ازموارد مهم در سازمانهای کوچک و بزرگ است که شرکت پالوآلتوهمیشه در تلاش است که با کمک نوآوری و با استفاده از فن آوری های نوین این نگرانی و عامل مهم را برطرف نماید

فعالیتهای پویش

خدمات شبکه و امنیت شبکه

سرویس های امنیتی مدیریت شده

تامین تجهیزات امنیتی

نگهداری و پشتیبانی از تجهیزات امنیتی

ارائه نرم افزارهای امنیتی

تماس با پویش

خیایان گیشا(کوی نصر)، خیابان چهاردهم، پلاک 6، طبقه دوم

88257201
pr@pouyesh.net

 

Copyright 2019 Pouyesh Afzar ©  All Rights Reserved

20190302232159557
anformatic