%d8%b3%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%b3-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%b4%d8%af%d9%87-mss

Leave a commentفعالیتهای پویش

خدمات شبکه و امنیت شبکه

سرویس های امنیتی مدیریت شده

تامین تجهیزات آموزشی

نگهداری و پشتیبانی از تجهیزات امنیتی

ارزیابی امنیتی برنامه های کاربردی

تماس با پویش

خیایان گیشا(کوی نصر)، خیابان چهاردهم، پلاک 6، طبقه دوم

+98 21 8825 7201
pr@pouyesh.net

 

Copyright 2019 Pouyesh Afzar ©  All Rights Reserved

Approval-Logo-Transparent
1