%d8%aa%d9%84%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%af

Leave a commentفعالیتهای پویش

خدمات شبکه و امنیت شبکه

سرویس های امنیتی مدیریت شده

تامین تجهیزات آموزشی

نگهداری و پشتیبانی از تجهیزات امنیتی

ارزیابی امنیتی برنامه های کاربردی

تماس با پویش

خیایان گیشا(کوی نصر)، خیابان چهاردهم، پلاک 6، طبقه دوم

+98 21 8825 7201
pr@pouyesh.net

 

Copyright 2019 Pouyesh Afzar ©  All Rights Reserved

Approval-Logo-Transparent
1