برگزاری کمپ آموزشی فورتی نت مقدماتی و پیشرفته دربهمن ماه ۱۹ بهمن ۱۳۹۲ :

کمپ آموزشی دوره های FCNSA و FCNSP در روز های زیر برگزار می گردد:

دوره ی آموزشی FCNSA :
23 و ۲۴ بهمن ماه

دوره ی آموزشی FCNSP:
30 بهمن و ۱ اسفند ماه

برای اطلاع از جزئیات این دوره ها و همچنین دیگر دوره های آموزشی  با شماره ی زیر تماس حاصل فرمایید:

۸۸۲۵۷۲۰۱ گروه آموزش