درباره پویش

امروزه با توجه به گسترش، پیشرفت و توسعه روزافزون بشری در شاخه های مختلف و گوناگون علوم و تکنولوژی و صنعت، موضوع فن آوری اطلاعات و تمــامی زیربخشهای مربوط به آن اعم از نرم افزار و سخت افزار ، اینترنت، شبکه های اطلاع رسانی، مخابراتی و ارتباطاتی از اهمیت بالایی برخوردار است. به دلیل اهمیت دسترسی درست و سریع به اطلاعات و امنیت داده ها ایجاد شبکه هایی پایدار و ساخت یافته که دارای ایمنی استاندارد باشند در جوامع کنونی مهم شده است. چنانکه کشورهای صنعتی، نیمه صنعتی و در حال توسعه جهان موفقیت و پیشرفت خود را مرهون و درگرو سرمایه گذاری بیشتر و ارتقاء سطح فن آوری اطلاعات در جوامع خود می‌ دانند. همچنین آموزش و ارتقاء دانش مدیران و کارشناسان با توجه به پیشرفت این علم در اولویت قرارگرفته است. شرکت مهندسی پویش افزار هوشمند با هدف کمک به بهبود و توسعه هر چه بیشتر فن آوری اطلاعات در کشور با بهره گیری از تجربه ای 20 ساله، یکی از سرویس دهندگان خدمات شبکه و امنیت شبکه می باشد. هم اکنون پویش در سه گروه اصلی تامین تجهیزات، خدمات فن آوری اطلاعات و آموزش همراه با کارشناسان و متخصصینی کارآمد و باتجربه فعالیت خود را ادامه می دهد

 

گروه تامین تجهیزات

تامین کننده تجهیزات امنیتی و شبکه

گروه خدمات فن آوری

ارائه کننده خدمات شبکه و امنیت شبکه

گروه آموزش

برگزارکننده دوره های تخصصی امنیت شبکه